SEL VEYA TAŞKINLARA MARUZ KALAN HER VALİLİĞE FON TAHSİS EDİLDİ

Sunday 31st March 2019 - 11:24

SEL VEYA TAŞKINLARA MARUZ KALAN HER VALİLİĞE FON TAHSİS EDİLDİ

 Bağdat - INA

 

Bakanlar Konseyi Genel Sekreteryası, Pazar günü, yaptığı açıklamada, Bakanlar Konseyi ve Maliye Bakanlığını illere 500 milyon dinar tahsis etmeye yönlendiren, Basra, Maysan, Wasit ve her il, acil durum rezervi ve sellere maruz kalan ilere fon tahsis edildiğni duyurdu.

Tahsisatın amacı, 2019 bütçesinin (5) Maddesi hükümlerine göre, sel veya taşkın riskini önlemek için acil ihtiyaçlar sağlamaktır