CUMHURBAŞKANI, DİNİ FİKİRLERİN TANITIMINDA İLİMLİLİĞİN KABUL EDİLMESİNİ İSTEDİ.

Wednesday 27th March 2019 - 13:45

CUMHURBAŞKANI, DİNİ FİKİRLERİN TANITIMINDA İLİMLİLİĞİN KABUL EDİLMESİNİ İSTEDİ.

 Bağdat - INA

Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Çarşamba günü Şeyh Mahmut Abdulaziz El-Ani başkanlığındaki Irak Fıkı Akademisi heyetini Bağdat'taki Selam Sarayında kabul etti.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Salih, din adamlarının değerler, ilkeler ve barışın tesis edilmesinde, aşırılığı ve abartıyı ve yolsuzlukla mücadeleyi ve böylece istikrar ve refahı artırmada oynadığı rolün önemini vurguladı.

Dini fikirlerin sunumunda ılımlılığın kabul edilmesini ve gençleri ve toplumu aşırılıkçılık, terörizm ve başkalarının nefretinin kötülüklerinden koruma görevlisinin görevinin önemini vurguladı.

El-Ani ise, Cumhurbaşkanı'nın, Irak toplumunun tüm tarafları ve kesimleri arasında diyalog ve anlayışın temellerini oluşturma çabalarını takdir etti.