Classico Irak'ın Zora ve hava arasında zayıf örgütlenme nedeniyle ortadan kaldırılması

Friday 15th March 2019 - 17:18

Classico Irak'ın Zora ve hava arasında zayıf örgütlenme nedeniyle ortadan kaldırılması