FOTOĞRAF :: HÜKÜMET PROGRAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN KOMİTE TOPLANTISININ PLANLAMA BAKANI İLE GÖRÜŞMESİ

Wednesday 13th March 2019 - 18:28