BAĞDAT BELEDİYESİ: EL-MEAMİL BÖLGESİNE HİZMET EDEN İLK STRATEJİK PROJENİN UYGULANMASI

Tuesday 19th February 2019 - 13:15

BAĞDAT BELEDİYESİ: EL-MEAMİL BÖLGESİNE HİZMET EDEN İLK STRATEJİK PROJENİN UYGULANMASI

 Bağdat -INA

Bağdat belediyesi , Salı günü, ilk stratejik projenin uygulanması, 50 yıldan fazla bekledikten sonra (4) km uzunluğunda önemli bir yol uzunluğunun geliştirilmesi de dahil olmak için El-Meamil bölgesine hizmet eden ilk stratijik projenin uygulamasına başlandı.

Belediye tarafından verilen bildiriye göre, proje departmanının, mahalle 773 (2) km uzunluğunda ve her biri 14 m. Projenin ilk aşaması uygulanacak ve lağım projesinin tamamlanmasından sonra yolun (2) km'den fazlasını içeren ikinci aşama uygulanacağını söyledi.

Bildiride ayrıca, Bakanlığın, 40000 m 2 'den 27000 m 2' lik bir alanın temel katmanını başlattığını ve yağmur şebekesi hatlarının genişletilmesini ve 4 takım ve 3 çalışma günü dahil olmak için akşamın günlük çabalarının başlatıldığını sözlerine ekledi.