YARGI KONSEYİ, İNSAN TİCARETİ YASASI'NIN UYGULANMASINI TARTIŞIYOR

Monday 11th February 2019 - 12:11

YARGI KONSEYİ, İNSAN TİCARETİ YASASI'NIN UYGULANMASINI TARTIŞIYOR

 Bağdat -INA

Yüksek Yargı Konseyi, insan ticaretinin uygulanması ve bu tür suçların faillerine karşı en ağır yasal işlemlerin uygulanması yasasını tartıştı.

Yargı Konseyi, İnsan Ticareti Kanunu'nun dilenciler ve namus aleyhine işlenen davalara uygulanması ve bu suçların failleri ve suçluların hesap verebilirliği için en ağır yasal prosedür ve cezaların uygulanması konusunu tartıştığını duyurdu.