Başbakan Adayı, Bakanlık Makamlarına Aday Gösterilmesinin Açılışını Açıkladı

Monday 08th October 2018 - 21:45

Başbakan Adayı, Bakanlık Makamlarına Aday Gösterilmesinin Açılışını Açıkladı
Bağdat: INA   Başbakan Adil Abdülmehdi, Pazartesi günü bakanlık görevlerine adaylık kapısının açıldığını açıkladı. Anayasa dönemi çerçevesinde halkın ve Temsilciler Meclisi'nin önünde ilk ve esas görevini yürüten Başbakan Sayın Adil Abdülmehdi, hükümeti kurmak ve hükümet müfredatını hazırlamak için gerekli düzenlemeleri tamamlamaya kendini adamış olduğunu duyuruyor. Doğrudan kişisel görüşmeler için çok sayıda talep nedeniyle, tebrikler sunup sunmama, program ve fikirler sunma veya adaylık için şöyle bir duyuruda bulundu:
  • Tebrik etmeye gelen heyetlerden özür dileyerek bu konuyla ilgili sadece mesaj kabul ediyoruz.
  • Kendisinde deneyim, uzmanlık ve pratik deneyime ve yetkinliğe sahip olan kişilerin Bakanlık görevine, adaylık özgeçmişi ve Anayasada belirtilen koşulların yerine getirilmesi ve yürürlükteki yasaların yerine getirilmesini ispat etmesi koşuluyla, web sitesi (https://iraqcabinet2018.com) aracılığıyla başvuru yapabilir. 9/10/2018 Salı günü sabah saat 08: 00'den itibaren web sitesi, 11 Ekim 2018 Perşembe günü saat 16: 00'da, başvuruları durdurmak için bir sinyal olarak kapanacak.
  • Başbakan adayı, bu sürece dahil olan herkesle, özellikle Temsilciler Meclisi'nde temsil edilen blokların yetkilileriyle istişarelere çeşitli şekillerde devam edecektir.
  • Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin temsilcisi olarak çok özel durumlar dışında, bu dönemde diplomatik misyonların ve ülke başkanlarından sorumlu Başbakan, toplantılar düzenlemekten ötürü özür diliyor. Bu görevler ya Dışişleri Bakanlığı ya da Bakanlar Konseyi Genel Sekreterliği ya da egemenlik dairesi ya da e-posta ve telefon görüşmeleri yoluyla mesajlar iletebilir.
Sayın Adil Abdülmehdi, akrabalık derecesi veya kişisel, politik ya da davranışsal ilişkisi ne olursa olsun onun adına yetki ve isim vermesi için herhangi bir kişi ya da kuruluşa yetki vermediğini yinelemektedir. Özel ve resmi oluşumların oluşumuna kadar, açıklama Facebook ve Twitter'da resmi web sitesinde yayınladığı ve doğrudan medyaya gönderilen bilgileri içeren bilgi ofisi ile sınırlı olacaktır