Irak Mahkemelerinde Çalışmak İçin 30 Yeni Yargıç Görevlendirildi

Tuesday 25th September 2018 - 10:37

Irak Mahkemelerinde Çalışmak İçin 30 Yeni Yargıç Görevlendirildi
Bağdat-INA   Salı günü gerçekleşen otuz yeni yargıç, Yüksek Mahkeme Konseyi başkanının Irak mahkemelerinde çalışmadan önce yemin ettiler . Yüksek Yargı Konseyi tarafından yayınlanan bir bildiri Irak Haber Ajansı'nın (INA) bir kopyasını aldı, Otuz yeni yargıç, Yüksek Yargı Konseyi Başkanı'nın Irak mahkemelerinde görev yapmasından önceki yemininietmelerini meydana getirdi. Yüksek Yargı Konseyi başkanı Adalet Zeydan, "yasayı tarafsız bir şekilde uygulamak ve siyasi anlaşmazlıklardan uzak durmak için yeni hakimler" çağrısında bulundu.