Başbakan Mustafa El Kazımi, Kuveyt Emirinin vefatından dolayı baş sağlılığı diledi

Tuesday 29th September 2020 - 18:07