Rapor: Planlama Bakanlığı Programının Tamamlanma Oranı% 85'i Aştı

Thursday 27th February 2020 - 09:57

Rapor: Planlama Bakanlığı Programının Tamamlanma Oranı% 85'i Aştı

 Bağdat -INA

Abdulmehdi hükümet programının uygulanmasının takibine ilişkin resmi bir rapor, Perşembe günü, Planlama Bakanlığı programının tamamlanma oranının% 85'i aştığını ortaya koydu.

2018-2022 Planlama Bakanlığı'nın hükümet ve özel programının uygulanmasının takibine ilişkin ilk yıllık rapor, "bakanlığın dördünü tam olarak tamamlamış, 14 hedefe ulaşmış 14 projenin ve kırınımın dört projesinin uygulanması üzerinde çalıştığını" söyledi.

"Bakanlığın hükümet programının ikinci ve beşinci eksenlerinde ve 5 paragrafta bakanlığın programını tamamlama yüzdesinin% 85.71 ve kırınım oranının% 14.29 olduğunu vurguladı."

"Kırınımın, idari nedenlerle% 100 kırınım oranı ile 12 milyardan fazla maliyeti olan projeleri inceleme ve değerlendirme projesinde ve sözleşmeleri durdurmak için kamu yatırımlarını ve kamu alımlarını (Dünya Bankası kredisi)% 98 kırınım oranıyla yönetme projesinde ortaya çıktığını" belirtti.

Bakanlık verilerinin analiz edilmesi sürecini yürütürken, planlama bölümünde, belediye ve bayındırlık hukukunun kentsel planlama ve modernizasyon mevzuatını takip eden bir proje olan hükümet programı dahilindeki proje ve faaliyetlerinin hedeflerini gerçekleştirdiği için bu bölümde hedefsiz proje bulunmadığını görüyoruz.