Cumhurbaşkanı Koronavirüsü’nün Girişini Engellemek İçin Önleyici Tedbirler Alındığını Vurguladı

Monday 24th February 2020 - 12:58