Gençlik Bakanlığı Kerkük’ün Stadyumu rehabilitasyon çalışmalarına devam ediyor

Sunday 23rd February 2020 - 13:38

Gençlik Bakanlığı Kerkük’ün Stadyumu rehabilitasyon çalışmalarına devam ediyor

Bağdat-IAN

 

Gençlik ve Spor Bakanlığı, ilin en büyük stadyumu olan Kerkük'teki Olimpiyat stadyumunda çalışmaların, en fazla sekiz ay süreli 25 bin seyirci kapasiteli stadyumda rehabilitasyon ve geliştirme çalışmalarının tamamlanacağını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Ahmed Riyaz yaptığı açıklamada, "Stadyuma ulaşma yolunda duran mali sorunların yanı sıra Bakanlar Kurulu ve Valilik Konseyi'ndeki işbirliği ile birlikte 33 milyar dinardan fazla bir miktar tahsis edilerek üstesinden gelinmiştir. Yürütme organı ile sözleşme yapma problemini çözün ve yetkili valilik birimleri sahaya su ve elektrik sağlar.

Riyaz, "bakanlığın Kerkük Valiliği ve genel olarak Irak'ta spora hizmet edecek tüm spor kurumlarını desteklemeye ve rehabilite etmeye istekli olduğunu" belirtti.

Kerkük Olimpiyat Stadyumu'nun spor salonları, eğitim spor salonları, bir otel, yeşil alanlar, araba garajları ve kapsamlı hizmetleri içermesi dikkat çekicidir.