Seyyit Mukteda Es Sadr, gösterileri barışçıl yolunda kalmak için desteklemeye davet etti

Saturday 15th February 2020 - 15:44