Cumhurbaşkanı 2020 Yılına İlişkin Mali Borcunu Açıkladı

Wednesday 29th January 2020 - 13:42

Cumhurbaşkanı 2020 Yılına İlişkin Mali Borcunu Açıkladı

 Bağdat - INA

Federal Dürüstlük Komisyonu Önleme Dairesi bugün Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı'nın 2020 yılına ilişkin mali sorumluluğunu açıkladığını açıkladı.

Daire tarafından verilen bildiriye göre, Cumhurbaşkanı Berhem Ahmed Salih Kasim'in cari yılı için finansal ifşayı açıklayan bir form aldığını belirtti.

Kurum, Parlamento’nun (61) maddesinin birinci fıkrası ve Anayasa'nın (73) maddesinin (73) üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri uyarınca, değişikliği onayladıktan sonra geçen yılın sonunda 30. 2011 tarihli yürürlükteki kanunun ilk değişikliğinin ayrıntılarını açıklamıştır. Birincisi / a), her birini (Cumhurbaşkanı ve Başkan Yardımcıları) ve diğer paragraflarındaki maddede yer alan resmi makam ve pozisyonlardan birini işgal eden diğer kişileri mali alacaklarının beyanını sunmaya zorlamak.