Zeydan: Yargının Rolünü Bilmemek, Devletteki En Önemli Kurumun Yıkılmasına Neden Oluyor

Thursday 23rd January 2020 - 09:52