Salı Günkü Oturumda Kabine Kararları

Tuesday 21st January 2020 - 17:46

Salı Günkü Oturumda Kabine Kararları

 

Bağdat-INA

 

Bakanlar Kurulu, Başbakan Adil bdulmehdi başkanlığında Salı günü olağan oturumunu gerçekleştirdi.

Başbakan'ın basın ofisi yaptığı, (INA)’yin  aldığı açıklamaya göre, Konsey, Bakanlık Enerji Konseyi'nin tavsiyesini aşağıdakilere göre onaylamıştır: - Enerji Emniyet Müdürlüğü tarafından Petrol Bakanlığı kayıtlarında kurulu (25252379987) dinar tutarında borçların itfa edilmesi.

Bakanlar Kurulu, Başbakana ekteki önerileri onaylama ve nüfusun genel sayımının yapılmasına ilişkin değişiklik yapma yetkisi vermeye karar verdi.

Bakanlar Kurulu Kararı'nın (2019'un 340) paragrafı (6) 'nın değiştirilmesine karar verildi.

Bakanlar Kurulu, Başbakanlık Ofisi divani Emri (199) altında aynı amaçla oluşturulan bir komitenin varlığı için bakan yardımcılarının ve genel müdürlerin atanmasına yönelik mekanizma ile ilgili olarak (2016'nın 361 sayılı) Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca oluşturulan bakanlık komitesinin çalışmasını feshetmeyi kabul etti.

Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı'nın kurulduktan sonra Bağdat Belediyesine Bağdat Valiliği ile ilgili pazarlama komplekslerini ve kioskları teslim edeceği onaylandı.

Konsey, 2019'un 140 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın ikinci paragrafını aşağıdaki şekilde okumak üzere değiştirmeyi kabul etti: Gençlik ve Spor Bakanlığı, yukarıda bahsi geçen kararın dördüncü paragrafının kaldırılmasıyla birlikte, hükümet mali yardımını doğrudan spor federasyonlarına sağlamak için uygun mekanizmaları belirleyecektir.