Anbar Sağlık Görevlileri Ve Çalışanları İçin Tutuklama Emri Çıkarıldı

Tuesday 21st January 2020 - 12:19

Anbar Sağlık Görevlileri Ve Çalışanları İçin Tutuklama Emri Çıkarıldı

 Bağdat -INA

Dürüstlük Komisyonu bugün Salı günü, yaklaşık bir milyar dinarın zimmete para geçirme şüphesiyle Anbar Sağlık Departmanı'ndaki bir takım memur ve çalışanlara karşı düzenlenen tutuklama emirlerini açıkladı.

Dürüstlük Heyeti verdiği bildiriye göre, "Anbar Eyaletindeki bütünlük konularını incelerken yetkili soruşturma mahkemesinin sanıkların her birine karşı tutuklama emri çıkardığını belirtti:

Verilen avansların gerçek miktarlarının manipülasyonu ve yanlış beyanı yoluyla (854.000.000) milyon dinar olarak tahmin edilen finansal tutarların zimmetine para geçirme suçlaması.

Açıklamada, "mahkeme sanık hakkında Ceza Kanunu'nun (316) maddesi hükümlerine uygun olarak tutuklama emri çıkardı."