Seyyit Es Safi: Yüksek Dini Merci Ameliyat sırasında Iraklılar için dua ediyordu

Thursday 16th January 2020 - 18:01