Kalaf: Irak Egemenliğini İhlal Etmeyi Ve Topraklarına Saldırmayı Reddediyor

Wednesday 08th January 2020 - 13:30

Kalaf: Irak Egemenliğini İhlal Etmeyi Ve Topraklarına Saldırmayı Reddediyor