Başbakan: yabancı kuvvetlerin çekilme kararını uygulamak için en uygun yolları tertışıyoruz

Tuesday 07th January 2020 - 20:14