Parlamento, seçim kanunu maddelerine oy kullanmayı başladı

Wednesday 18th December 2019 - 20:06

Parlamento, seçim kanunu maddelerine oy kullanmayı başladı