Dürüstlük Heyeti, Kerkük Sağlığında Petrodollar Projelerinde İhlal Edenleri Gözaltına Alıyor

Tuesday 03rd December 2019 - 09:57

Dürüstlük Heyeti, Kerkük Sağlığında Petrodollar Projelerinde İhlal Edenleri Gözaltına Alıyor

 Bağdat -INA

Dürüstlük Heyeti, Araştırma Dairesi Salı günü yaptığı açıklamada, petrodollar tahsisleri kapsamında Kerkük Sağlık Dairesine tahsis edilen projelerin önceliklerinin ele alındığını ve buradaki yasal ve mali İhlallerin varlığına işaret ettiğini açıkladı.

Daire tarafından verilen bildiriye göre, "Kerkük'teki petrodollar tahsisleri kapsamında, Kerkük ilindeki Sağlık Bakanlığı'na tahsis edilen projeler için öncelikler konusundaki yasal ve mali ihlalleri tespit edebileceğini ,İlaç ve tıbbi malzeme alımı için 1 milyar dinar ayrıldı.

Ayrıca, İhlallerin, 2018 yılı için işlerin uygulanmasına ilişkin Talimatlar I'inin (Amanah) No (1) hükümlerine aykırı olarak restorasyon, bakım ve inşaatı içeren projelerin tanımlanmasına (Amanah) göre projelerin uygulanmasını içerdiğini de sözlerine ekledi.

 el koyma ile ilgili bir el koyma raporunun adli bir emriyle gerçekleştirildiğini ve kendilerine karşı yasal işlem yapmakla görevli olan petrodollar tahsislerinden sorumlu olan muhasebecinin ifadesini kaydetmeye karar veren Kerkük Bütünlük Soruşturma Mahkemesi yargıcına sunulduğunu belirtti.