Silahlı Kuvvetler Baş Komutanı, tedavül için Zikar’deki güvenlik sektörlerinin amirini çağırıyor

Thursday 28th November 2019 - 21:04