Bakanlar kurulu, şehirlerin kuruluşunun tasarımları dışındaki topraklara taşınanlara satışını onayladı

Sunday 24th November 2019 - 15:16

Bakanlar kurulu, şehirlerin kuruluşunun tasarımları dışındaki topraklara taşınanlara satışını onayladı

 

Bağdat-INA

 

 

Bakanlar Kurulu Genel Sekreteryası Pazar günü ilan edilen Bakanlar Kurulu, devlet fonlarının satışı ve kiralanması yasası çerçevesinde oluşturulan bir komite tarafından tahmin edilen mali ödeneğin karşılığı olarak, şehirlerin temel tasarımlarının sınırları dışında kalan muhaliflere yönelik arazilerin sahipliğini onayladı.

 

IAN, tarafından alınan açıklamaya göre, parçanın ödeneğinin yüzde 5'ini ve geri kalan taksitin 20 yıl süreyle tahsil edilmesine karar verildi.

 

Faydalanıcının geç taksitleri ödeyememesi durumunda, mülk söz konusu yasa hükümlerine göre nakit olarak satılır.

 

Bakanlar Kurulu kararında, tam ödenek ödenene kadar mülkün elden çıkarılmadığına dair bir işaret de vardı.