Dürüstlük Heyeti, Babil Yetkililerine Verilen Cezaları Detaylandırıyor

Sunday 24th November 2019 - 10:24

Dürüstlük Heyeti, Babil Yetkililerine Verilen Cezaları Detaylandırıyor

 Bağdat-INA

Dürüstlük Heyeti, Pazar Babil ceza mahkemelerinin, Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü ve eski Hilla belediye başkanını mahkum eden iki mahkumiyet verdiğini belirterek, Babil ilindeki bazı yetkililere verilen cezaların ayrıntılarını belirtti.

Heyetin Soruşturma Dairesi tarafından yayınlanan bir bildiri, "Babil Ceza Mahkemesi, eski Hilla belediyesi mahkumlarını ve 1100 litrelik atık kapasitesi işleme konteyneri işlenmesi durumunda, belediyede eski Hilla belediyesi mahkumlarını ve ihale komitesi başkanını hapsetme kararı verdi

"Ceza Kanunu'nun (340) maddesi hükümlerine uygun olarak hükümlülere karşı hükümlülerin varlığının gözaltına alındığını" belirtti.