Dürüstlük heyeti Kerkük’te 10 Milyar dinarlık araziyi devlet mülkiyetine geri verdi

Thursday 14th November 2019 - 10:20