Dürüstlük Heyeti , Kerkük'teki Kurtarılmış Bölgelerin Yeniden Yapılanma Miktarlarının Kullanılmasıyla İlgili Prosedürleri Açıklıyor

Tuesday 12th November 2019 - 13:20