Bağdat Operasyonlar Müdürü: Barışçıl Göstericiler, Casusuların Güvenlik Güçlerine Yapılan Saldırıları Önlüyor

Tuesday 12th November 2019 - 13:04