Dini Merci: Hiçbir kimse, grup veya belirli bir yönelime sahip herhangi bir bölge veya herhangi bir bölgesel, uluslararası parti Iraklıların iradesine el koyamaz ve görüşlerini kendilerine empoze edemez

Friday 01st November 2019 - 12:27