Dini Merci : Iraklıların anayasa ve seçimler referandumuyla siyasi ve idari sistemi tanımlama konusundaki iradesine saygı duymalıyız

Friday 01st November 2019 - 12:30