Yüksek Dini Merci Seyd Ali Sistani’nin Ofisi gösteriler hakkında bir bildiri yayınladı

Friday 01st November 2019 - 12:24