Parlamento başkanı: parlamento başkanlığına gelen soruşturma talepleri, başbakan, petrol, elektrik, sanayi ve maliyet bakanlarını içermektedir ve gelecek kasım ayında soruşturulacaklar

Monday 28th October 2019 - 18:35