Divaniye’den muhabirimiz: tahripçiler valilik binasını ve bir kaç aracı yaktılar

Friday 25th October 2019 - 19:57