Muhabirimiz: ön tahminler, Bağdat'ta yaklaşık 15 bin göstericinin çıktığını gösteriyor

Friday 25th October 2019 - 13:38