Muhabirimiz: göstericilerden bazı tahripçiler Tahrir meydanında bulunan Türk restoranı yakmaya çalıştılar ve güvenlik güçleri müdahale etti

Friday 25th October 2019 - 13:31