Seyyit Mukteda Es Sadr Göstericileri Şiddetten Uzak Durmaya, Özel ve Kamu Mülkiyetleri Korumaya ve Güvenlik Güçleri İle İşbirliği Yapmaya Davet Etti

Wednesday 23rd October 2019 - 21:08