İçişleri Bakanı UNDP Temsilcisi Ceza Adaleti Projesi İle Görüştü

Wednesday 25th September 2019 - 10:19

İçişleri Bakanı UNDP Temsilcisi Ceza Adaleti Projesi İle Görüştü

 Bağdat-INA

İçişleri Bakanı Yassin Tahir el-Yasiri Çarşamba günü Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Zeina Ali Ahmed'in ceza adalet projesinin temsilcisi ile görüştü.

bakanlıktan yapılan açıklamada, "El Yasiri, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Temsilcisi Polis İşleri Müsteşarı Binbaşı Emad Al-Dulaymi'nin varlığında yaptığı görüşme sırasında ve bakanlığın Irak ve Irak arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusundaki dürüstlüğünü doğruladı. Dostluk ilkeleri ve karşılıklı çıkar ilkelerine uygun uluslararası ilişkiler oldu[unu duyurdu.

Açıklamada, "ceza adaleti projesinin uygulanmasının, İçişleri Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı arasındaki ortaklık ilkelerine uygun olarak tamamlanmasının ve dünyadaki kalkınma ile uyumlu olarak polis karakollarının çalışmalarında elektronik arşivleme mekanizmalarının ele alındığını" tartıştıklarını belirtti.

 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) temsilcisi, elektronik programın paragraflarını uygulamak için ortak koordinasyon konusundaki önemini vurguladı.