Cumhubaşkanlığı Başkanlığı, Yasalara Uyması İçin Aile Şiddetine Karşı Parlamentoya Bir Yasa Tasarısı Gönderiyor

Monday 16th September 2019 - 14:16