9 Önemli Yasanın Mevzuatına Uymak İçin Parlamenter Anlaşması

Saturday 14th September 2019 - 16:06

9 Önemli Yasanın Mevzuatına Uymak İçin Parlamenter Anlaşması

 

Bağdat-INA

Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed el-Halbusi, cumartesi günü, Parlamento kitle başkanları arasında, ilk yasama dönemi / ikinci yasama yılı / dördüncü meclis oturumu sırasında gözetim ve yasama alanındaki Temsilciler Meclisi'nin çalışmalarına ilişkin en önemli dosyaları görüşmek üzere yer aldı.

Parlamento Başkanı basın ofisi yaptığı yazılı acıkamaya göre, Halbusi kitle başkanları ile yaptığı toplantıda, İlk yasama döneminde / ikinci yasama yılı için / dördüncü parlamento oturumu sırasında Temsilciler Meclisi'nin gözetim ve yasama alanındaki çalışmaları ile ilgili en önemli dosyaları tartıştılar.

 

Toplantı Sırasında:

Birincisi

 • Irak'ın egemenliğini korumak için gerekli önlemleri almak.
 • Kayıp ve devamsızların dosyasını, yerlerinden edilmiş kişilerin iadesini tartışmak için bir komite oluşturdu.
 •  

 

İkincisi: Gelecek oturumlarda aşağıdaki mevzuatlara uymak ve onlara öncelik vermek:

 • Genel denetçilerin ofislerinin kaldırma.
 • Dürüstlük Kanununa grlrn ilk düzeltme.
 • Kamu Hizmeti Kanunu
 • Sağlık Sigortası Kanunu.
 • Özel sektör ile ortaklık kanunu.
 • Federal Mahkeme kanunu
 • Telekomünikasyon ve Bilgi kanunu.
 • Maden yatırım kanunu.
 • Askeri Sanayileşme Kurumu Kanunu.

 

Üçüncüsü: Hükümete aşağıdaki yasaları göndermesi için açıklamak:

 

 • Emekli ve Sosyal Güvenlik Kanunu.
 • Konut krizine yönelik bir yasa.

 

 • Petrol ve Gaz Kanun.

 

 • İmar Konseyi Yasası.

 

 • 2020 yılı Federal Bütçe Kanunu.