Bakanlar Konseyi, Bakanlar Enerji Konseyi'nin Tavsiyelerini Onayladı .. Bağdat’a Girişlerin Geliştirilmesini Kabul Etti

Wednesday 11th September 2019 - 16:01

Bakanlar Konseyi, Bakanlar Enerji Konseyi'nin Tavsiyelerini Onayladı .. Bağdat’a Girişlerin Geliştirilmesini Kabul Etti

Bağdat-INA

 

Bakanlar Kurulu, elektrik sistemini geliştirmek, üretimi arttırmak için Enerji Bakanlar Konseyinin önerilerini ve Bağdat'a girişlerin geliştirilmesine yönelik anlaşmasını onayladı.

Bakanlar Konseyi Genel Sekreterliği'nin verdiği bir bildiride, “Bakanlar Kurulu, Bağdat / 2019 Sekreterliğinin Bağdat girişiminin geliştirilmesi için ilk aşaması için işletme giderlerine ayrılan acil durum rezervlerinin tahsis edilmesinden on milyar dinar miktarının korunmasına karar verdi” dedi. Söz konusu proje için Bağdat Sekreteryasına 2020 bütçe dahilinde operasyonel hibede 10 milyar dinarın dahil edilmesi.”söyledi.

Bakanlar Kurulunun, elektrik sistemini geliştirmek, üretimi arttırmak için Bakanlar Enerji Konseyi'nin önerilerini onayladığını da ekledi.

Ekledi, “Kararına dayanarak, Maliye Bakanlığı, Elektrik Bakanlığı tarafından Petrol Bakanlığı’nın borçlu olduğu tüm mali yükümlülükleri ödemeye, yerine getirmeye devam edecek, eski tuğla fabrikası Mahavil ve İnşaat Endüstrisi Devlet Şirketi’nin işlenmesinde akaryakıt (100) dinar fiyatının kabulü” nü sürdürecektir.

Bakan, "Maliye Bakanlığı’nın termik santral tesisinin (160/4) megawatt’ın işletilmesi, bakımı ile elde edilen elit enerji miktarlarını ödemek için bir garanti mektubu verdiğini, Irak ağını Körfez’in elektrik şebekesine bağlayacak çerçeve sözleşmesini imzalaması için Elektrik Bakanlığına yetki verdiğini belirtti.