INA, Bakanlar Kurulunun Kararlarını Yayınladı

Tuesday 03rd September 2019 - 17:24

INA, Bakanlar Kurulunun Kararlarını Yayınladı

Bağdat-INA

Bakanlar Kurulu normal oturumunu Salı günü Başbakan Adil Adil Abdulmhdi'nin başkanlığında düzenledi.

Bakanlar Kurulu, gündemi için hazırlanan bir dizi konuyu tartıştı ve bir dizi karar verdi, teklifleri almaktan ve analiz etmekten sorumlu bir ekip kurmaya karar verdi, bir devlet otoritesini sınır limanları için yatırım dosyasını birleştirmek üzere sözleşme yapmak üzere yetkilendirdi.

Konsey, Irak Cumhuriyeti'nin Petrol Kirliliği Hasarına İlişkin Uluslararası Tazminat Fonu Kurulmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme’ye katılım yasasını onayladı, 1992.

Konsey ayrıca (Arar-Anaza) 233 km uzunluğundaki ilk bölüm (I. ve II. Aşama) arasındaki sınır yol projesi üzerinde çalışmaya devam etmek amacıyla bir miktar para eklemeye karar verdi.

konsey Çin Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nden Irak Cumhuriyeti'ne verilen armağan kabul etti.