Belge .. Cumhurbaşkanı Divaniye valisi olan Zuheyir Ali Şalan'ın atanmasına karar verildi.

Thursday 08th August 2019 - 13:34