İran'ın Batısında Yer Sarsıntısı Hanekin ve Keler'de Hissedildi

Saturday 03rd August 2019 - 09:32