Yolsuzlukla Mücadele Yüksek Kurulu, Yargı Konseyinin Kararlarını Takdir Ediyor Ve Yolsuzlukla Mücadele Önlemlerine Tamamlayıcı Olarak Hazırlar.

Tuesday 30th July 2019 - 10:27

Yolsuzlukla Mücadele Yüksek Kurulu, Yargı Konseyinin Kararlarını Takdir Ediyor Ve Yolsuzlukla Mücadele Önlemlerine Tamamlayıcı Olarak Hazırlar.

 Bağdat -INA

Yolsuzlukla Mücadele Yüksek Kurulu, aynı sistemle mücadelede yürütmenin üstlendiği eylemleri tamamlayan Yüksek Yargı Konseyi'nin Yolsuzlukla Mücadele Kararlarını onaylamıştır.

Bildiriye göre:

Yolsuzlukla Mücadele Yüksek Kurulu, Yüksek Yargı Konseyi’nin 25 Temmuz 2019’da yaptığı ve Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Hakim Faik zeydan’ın başkanlığında, yolsuzluk sistemleriyle mücadelede yürütme makamı tarafından yürütülen eylemleri tamamlayan oturumunda aldığı kararları, Sivil toplum örgütleri limanların çalışmalarına müdahale etmekte ve onlara karşı en ağır cezaları almakta ve denetçilerin ve teftiş kuruluşlarının en fazla rol almaları için teşvik edici ve teftiş makamını teşvik etmenin yanı sıra, bu işlerle ilgili olanlar için azami cezalar, Yolsuzlukla Mücadele Yüksek Kurulunun ve ilgili bakanlıkların, Irak’ın kaçakçılık operasyonlarını azaltmasına yardımcı olmak için komşu ülkelerle ve bölgesel devletlerle ikili anlaşmaların imzalanması da dahil olmak üzere mecburiyete alınması kararı, hükümetin oynadığı rolü takdir ediyor. Yüksek Yargı Konseyi, illerde ve Irak'ta kutsal yerlerde yasal ihlallerin teşhisi konusunda atılan adımlarda, bu yerlerin kutsallığının korunmasını sağlayacaktır.

 

Yolsuzlukla Mücadele Yüksek Kurulu, yargı otoritesine ve kurumlarına, dürüstlükle ilgili dosyaları hızlı bir şekilde çözme ve kendi yargı kararlarını sıkılaştırma konusunda kuvvetli bir şekilde teşvik eder ve buna göre, denetime, incelemeye ve ilgili makamlara, yargıya kararı verebilmeleri için gerekli tüm emirleri ve kanıtları vermelerini emretti.

 

Konsey ayrıca, bu kararları takdir eder ve mahkemelere ve hakimlere, devletin ve kurumlarının prestijini koruyarak ve yaptırımlarını koruyarak, mali ve idari yolsuzluk davalarında en ağır yargı kararlarını vermelerini talep eder.