Eliktirik Bakanlığı, Bağdat'ta ve İllerde Elektrik Yükünü Oranını Yayınladı

Saturday 13th July 2019 - 10:59