Başbakan: Devlet Otoritesi Dışında Hiçbir Kuvvete Dokunulmazlık Yok Ve İhlal Edenleri Takip Edeceğiz

Tuesday 18th June 2019 - 20:45