YÜKSEK DİNİ MERCEİ, KİFAYİ CİHAD FETVASININ DÜZENLENMESİNİN BEŞİNCİ YILDÖNÜMÜ VESİLESİYLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİR AÇIKLAMA YAPTI

Friday 14th June 2019 - 12:59