CUMHURBAŞKANI, ÖZEL SEKTÖRÜN ROLÜNÜ GÜÇLENDİRMEĞE ÇAĞIRIYOR

Monday 06th May 2019 - 13:20

CUMHURBAŞKANI, ÖZEL SEKTÖRÜN ROLÜNÜ GÜÇLENDİRMEĞE ÇAĞIRIYOR

 Bağdat -INA

Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, özel sektörün güçlü ve uyumlu bir ekonomi oluşturması için çeşitli sektörleri geliştirme konusundaki çalışmalarını engelleyen engelleri ve sorunları ele alma gereğini vurguladı.

Cumhurbaşkanın basın bürosundan verilen bildiriye göre, Salih şunları söyledi: "Cumhurbaşkanı Salih ve resepsiyonu sırasında, Irak Ticaret Odaları Federasyonu Başkanı Abdulrazzak El Zuheyri ve Federasyon üyeleri ve illerdeki ticaret odalarının başkanları; Ekonomik iklim ve yatırım olanaklarının sağlanması ve bu sektörün Başbakan tarafından benimsenen hükümet programını desteklemedeki rolü sayesinde  olduğunu söyledi.

“Irak, özel sektöre geniş umutlar sağlayan insan kaynakları, uzmanlığı ve doğal kaynakları olan zengin bir ülke” olduğunu belirtti.

Birlik Başkanı, Ticaret Odalarının illerdeki faaliyetlerini ve ülkedeki ekonomik harekete katkılarını paylaştığını açıkladı, "Cumhurbaşkanı'nın özel sektöre verdiği desteği tam rol alması için övdü