INA, BAKANLAR KURULUNUN KARARLARINI YAYINLIYOR

Monday 29th April 2019 - 16:36

INA, BAKANLAR KURULUNUN KARARLARINI YAYINLIYOR

 Bağdat -INA

 

Bakanlar Kurulu Pazartesi günü 29 Nisan 2019 oturumunu Abdulmehi2nin Başkanlığında düzenledi.

Konsey, Güney Gaz Şirketi'nin kuruluşunda değişiklik yapılması için Bakanlar Enerji Konseyi'nin önerisini onayladı. Bakanlar Konseyi'nin Enerji Konusunda Önerileri:

 

 A. Basra Petrol Şirketi

 

B. Doğrudan uygulama talimatlarında belirtilen tavandan Su Kaynakları Bakanlığı şirketlerini hariç tutun.

 

Bakanlar Kurulu, Irak Parlamentosu dışında, yukarıda belirtilen Konsey binalarının bakım ve yeni inşaatlarının eklenmesi ve bakım çalışmalarının tamamlanması amacıyla hükümet sözleşmelerinin uygulanmasına yönelik talimatlardan (2014 yılı 2'si) ve kontrollerinden hariç olmak üzere oy kullanmıştır.

 

Konsey ayrıca taslak yasaların önceliklerini de tartıştı.

 

Toplantıda, stilize demir yapılardaki okulların projeleriyle ilgili tartışmalar yapıldı, Konsey mevcut durumları ve başarı oranları hakkında detaylı bir rapor dinledi ve gerekli önlemleri aldı.

 

Konsey, 2019 sezonu için tarımsal plan dışında yetiştirilen yerel buğdayı pazarlamak için oy kullandı.

 

Konsey, Devrim Komuta Konseyi kararlarını iptal etme veya değiştirme konusunda Bakanlar Kuruluna yetki vermeye oy verdi.

 

Bakanlar Kurulu, Irak'taki elektrik sektörünün gelişme haritasının Siemens Şirketi ile işbirliği içinde uygulanması için bir anlaşmayı da onayladı.

 

 

 

Bakanlar Konseyinin Basın Bürosu

29 Nisan 2019