BAŞKAN, KABİLELERİN ULUSAL BİRLİĞİN TEMELLERİNİ PEKİŞTİRMEDEKİ ROLÜNÜ TAKDİR EDİYOR

Wednesday 17th April 2019 - 15:12

BAŞKAN, KABİLELERİN ULUSAL BİRLİĞİN TEMELLERİNİ PEKİŞTİRMEDEKİ ROLÜNÜ TAKDİR EDİYOR

 Bağdat -INA

Cumhurbaşkanı  Berhem Salih, Çarşamba günü Bağdat'taki Selam Sarayında, Irak'ta Prens Muhammed Rabia El-Amara, Rabia ve Prens Sabah El-Hanaş kabilelerinin Amir'i olan Şeyh Muad El-Sammar, Iraklı kabile prens heyeti karşıladı.

Iraklı kabilelerin yaptığı büyük fedakarlıkları överek, "Iraklı kabilelerin, ulusal birliğin temellerini pekiştirmelerinde, sosyal yapıyı güçlendirmede ve ülkedeki safları güçlendirmede oynadıkları rolün önemi" dedi. Daiş'e karşı savaşta kabilelerin oğulları tarafından sağlanmıştır.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı, kabileleri ve kabileleri, hükümetin yolsuzluk ve adaletle mücadeledeki programını başarmak ve başarmak ve insanlara hizmet sağlamak için çalışmalarını desteklemeye ve desteklemeye aktif olarak katkıda bulunmaya çağırdığını" belirtti.

Heyet, kendileri için, kabilelerin terörle mücadelede ve sivil barışı sağlamadaki rolünü açıklayarak, cumhurbaşkanının halk arasında birliği ve uyumu teşvik etmedeki rolünü değerlendirdi.